LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
विचारविलसिते : वि.द.घाटे

विचारविलसिते : वि.द.घाटे

0.0/5 मूल्यांकन (0 मते)

रामायाणातील काही राक्षसांची पाठ मातीस लागली म्हणजे त्यांना दुप्पट बळ येत असे;असे म्हणतात. आम्हीही तसेच आमच्या मातीत लोळले पाहिजे. आमच्या टेकड्या पायाखाली तुडविल्या पाहिजेत. आमच्या वनस्पती,पिके,गुरे,पक्षी,तारे,वादळे यांचा अनुभव घेतला पाहिजे. खेड्यातील जनतेस मिसळले पाहिजे. त्यांच्या ताटात त्यांची भाकरी अन कोरड्यास खाल्ले पाहिजे. त्यांच्याशी समरस झाले पाहिजे; त्यांच्या बरोबर आसवे गाळली पाहिजेत. खुल्या दिलाने त्यांच्यासमोर गेले पाहिजे; म्हणजे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.

आपला सहभाग:

फेसबुक

सप्तरंग अंतरंग

 • निरामया +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-१) +

 • ललना लावण्यखणी... +

 • संदर्भासहित स्पष्टीकरण : सुमेध वडावाला रिसबूड +

 • जीवेत शरद: शतम +

 • मजल..दरमजल..डॉ.किरण बेदी +

 • आनंदयात्रा : ग.वा.बेहेरे +

 • रारंग ढांग : प्रभाकर पेंढारकर +

 • कुणा एकाची भ्रमण गाथा : गो.नी.दांडेकर +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-4) +

 • सिंहगड किल्ला +

 • नादवेध : सुलभा पिशवीकर,अच्युत गोडबोले +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-5) +

 • वाँल्डन वाचन - अनुवाद : दुर्गा भागवत +

 • यशाचा राजमार्ग : विलास मुणगेकर +

 • विचारविलसिते : वि.द.घाटे +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-2) +

 • द अल्केमिस्ट : पाऊलो कोएलो +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-3) +

 • केसराचा पाउस : मारुती चितमपल्ली +

 • 1
 • 2