LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
क्ष ज्ञ #

मुलाखती

संध्या पवार (साज संध्या)

संध्या पवार (साज संध्या)

१) आपलं नाव? आपण मुळचे कुठले? आणि आता कुठे राहता?

    * मी संध्या पवार. मूळ - महाराष्ट्र, सध्या गोवा

२) आपला व्यवसाय कोणता?  * नोकरी

३) आपण कविता कधी पासून करायला लागलात?   * वर्षभरापासून.

फेसबुक