LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
क्ष ज्ञ #

वर्ण क्रमानुसार प्रभाग च

वर्ण क्रमानुसार अनुक्रमांक च

चन्द्र जिथे उगवत नाही
चिमणी चिमणी दाणा दे

चिमणी चिमणी दाणा दे

मी शांतपणे अंगणातली ती घटना बघत होते. आता अशा एकटक बघण्याचाही मला कंटाळा आला होता, पण म्हातारपण जळता जळत नव्हतं, आणि दिवस माझा सरत नव्हता. कितीही आळस केला तरी पहाटेला गादीत लोळण्यापेक्षा असं एकांतात टक.