LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
क्ष ज्ञ #

वर्ण क्रमानुसार अनुक्रमांक र

रारंग ढांग : प्रभाकर पेंढारकर

रारंग ढांग : प्रभाकर पेंढारकर

त्या सतलजच्या प्रवासाचा सतत चाललेला घ्रोंकार.... रारंग ढांगातले दगड ओघात पडलुयावर उसळणा-या पाण्याचा आवाज.... पहाटेच्या वेळी पक्षांची किलबिल,रात्री रातकिड्यांची किरकिर... मेघांचा गडगडाट. क्षणात चमकून जाणा-या विजेचा कडकडाट..