LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
द अल्केमिस्ट : पाऊलो कोएलो

द अल्केमिस्ट : पाऊलो कोएलो

0.0/5 rating (0 votes)

१) आपल्याला भिती कशाची वाटत असते? आपलं आयुष्य,आपली मिळकत किंवा आपली संपत्ती यापैकी काहीतरी गमविण्याचीच ना? पण जेव्हा आपल्याला कळतं की आपली जीवन कहाणी,जगाचा इतिहास त्या एकाच हातानं लिहिलेला आहे, तेव्हा सगळी भितीच पळून जाते. 

-------------------------------------------------------------------------

प्रेम करण्यासाठी कुठलंही कारण लागत नाही. 

-------------------------------------------------------------------------

२) एक निर्णय घेणं ही अनेक निर्णय घेण्याची सुरुवात आहे. जेव्हा एखादा मनुष्य निर्णय घेतो तेव्हा तो एका प्रचंड शक्तिशाली प्रवाहात उडीच घेत असतो. हा प्रवाह त्याला त्यान कधीच न पाहिलेल्या स्थळांना घेऊन जातो. 

३) तुम्ही कुणीही असा किंवा तुम्ही काहीही करत असा.जेव्हा तुम्हाला मनापासून जे काही करावंसं वाट्तं ते तुम्ही करावं अशी इच्छा विश्वाच्याच अंतरात्म्यात उगम पावलेली असते. ते करण्यासाठीच पृथ्वीवर तुमचं अस्तित्व असतं. जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट पाहिजे असते तेव्हा सगळं जगच तुमच्या मदतीला ती साध्य करण्यासाठी धावून येतं. 

आपला सहभाग:

फेसबुक

सप्तरंग अंतरंग

 • जीवेत शरद: शतम +

 • भन्नाट कातळशिल्प +

 • यशाचा राजमार्ग : विलास मुणगेकर +

 • तांदुळजाचे सरदार बावणे घराणे +

 • सिंहगड किल्ला +

 • काही विचार : नाना पाटेकर +

 • निरामया +

 • द अल्केमिस्ट : पाऊलो कोएलो +

 • विचारविलसिते : वि.द.घाटे +

 • समांतर जीवन : डॉ.सुनीता देशपांडे +

 • केसराचा पाउस : मारुती चितमपल्ली +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-4) +

 • यश तुमच्या हातात : शिव खेरा +

 • त-हेवाईक कोर्ट +

 • अपेक्षा +

 • कुणा एकाची भ्रमण गाथा : गो.नी.दांडेकर +

 • शोध पाचव्या गडाचा +

 • संदर्भासहित स्पष्टीकरण : सुमेध वडावाला रिसबूड +

 • इजिप्त पिरॅमिड मंगळावरही +

 • कुसुमाग्रज : जीवन संक्षेप (भाग-3) +

 • 1
 • 2