एक भाकर तीन चुली

एखादा दर्जेदार सिनेमा बघतोय की काय एवढ्या ताकदीने लिहिलेली कादंबरी म्हणजेच एक भाकर तीन चुली... 

एन्द्रजाल

सुप्रिया जोशी नेहमीच वेगळ्या वाटेवरचे लिहितात.त्यांचे पहिले पुस्तक जगातल्या सहसा लोक जिथे जात नाहीत

फाउंडेशनची पूर्वपीठिका

विज्ञान कादंबरीतील जागतिक क्रमवारीतील सर्वोच्च नाव म्हणजे लेखक- आयझॅक असिमोव्ह.

 इब्लिस

एक जबरदस्त वेगवान पोलिटिकल थ्रिलर- इब्लिस 'इब्लिस' मास्क चेहऱ्यावर धारण करून अन्यायाचं राज्य संपवायला तो निघाला